O nas

Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić s.p.

Kasim Alić s.p. vam nudi storitve dimnikarske službe na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah s katerimi se zagotavlja zaščita zdravja ljudi, požarna varnost, varstvo okolja in racionalna raba goriv in tudi funkcionalnost teh naprav:

  • prve preglede in prve meritve za nove in rekonstruirane naprave,
  • redne – letne in izredne preglede obstoječih naprav,
  • občasne meritve emisij in toplotnih izgub z dimnimi plini obstoječih naprav,
  • mehansko čiščenje
  • odstranjevanje katranskih in sajnih oblog v dimovodnih napravah in protikorozijsko zaščito kurilnih naprav,
  • vodi evidence kurilnih naprav in storitev dimnikarske službe

Z dne 31.12.2016 se ukinjajo koncesije in nastopa prosti trg z 01.01.2017 naprej.
Pridobili smo vsa dovoljenja in potrebne licence.

Na podlagi štiridesetletnega delovanja in pridobljenih vseh potrebnih potrdil ter spričeval smo na področju ljubljanske regije med najbolj usposobljenimi v svoji stroki, prav tako pa smo pravi naslov za vse, ki potrebujete kakovostne energetske svetovalce.

001