Ponudba

Spoštovani,

ponujamo vam sodelovanje pri zagotavljanju izvajanja storitev dimnikarske službe. Kot vam je gotovo znano, se z 31. 12. 2016 ukinja obstoječi sistem izvajanja dimnikarske službe v obliki obvezne gospodarske javne službe in prehaja na tržni sistem. Imetniki kurilnih oziroma dimovodnih naprav morajo izbrati izvajalca dimnikarskih storitev izmed podjetij, ki imajo za izvajanje dimnikarske službe ustrezno dovoljenje.

Naj se najprej na kratko predstavimo. Smo podjetje z več desetletnimi izkušnjami na področju dimnikarstva, zaposlene imamo izkušene dimnikarske mojstre z bogatimi izkušnjami pri čiščenju in vzdrževanju kurilnih in dimovodnih naprav ter zračnikov. Imamo vsa potrebna dovoljenja v skladu z zakonom, razpolagamo z vso potrebno sodobno opremo, naši zaposleni pa so pridobili ustrezne licence. Dimnikarsko službo smo do sedaj opravljali na območju Brezovice pri Ljubljani, Iga, Moravč in Logatca. Ponujamo vam izvajanje dimnikarskih storitev, ki je za 20% nižja od cene, določene s predpisom Vlade Republike Slovenije. Stroške prevoza vam ne bomo zaračunavali.

Dimnikarske storitve so v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZdimS) v Republiki Sloveniji obvezne. S podpisom izjave o izvajanju dimnikarskih storitev z našim podjetjem boste izpolnili zakonsko dolžnost glede izbire izvajalca dimnikarskih storitev, predvsem pa boste zagotovili varno uporabo kurilnih in dimovodnih naprav, ter tako preprečili nastanek požarov, zastrupitev in z optimalno izrabo goriv tudi v največji možni meri obvarovali okolje pred škodljivimi izpusti v zrak.

Poleg ponudbe vam pošiljamo dve izjavi, ki eno podpisano izjavo vrnete na naš naslov v priloženi kuverti z znamko in izvleček iz cenika za zasebna gospodinjstva.

V naprej se vam lepo zahvaljujem in vam želim dobro zdravje.

 

Dimnikarski mojster
Kasim Alić