Reference

Na področju dimnikarstva smo delujoči že 40 let. Vseskozi se izobražujemo (dopolnjujemo) in spremljamo vse novitete na področju toplotne tehnike in varovanja okolja. Prav tako smo energetski svetovalci s certifikatom.

Certifikat